Folyamatos és egyszerű múlt összehasonlítása

Ha össze akarunk hasonlítani két angol igeidőt, adott esetben a folyamatos és az egyszerű múlt igeidőket, akkor fontos megérteni, hogy nem mindig fekete-fehér szabályok vannak, sok esetben csak nagyon kis különbség van két adott igeidő között, néha pedig mindkettő ugyanúgy használatos. Ez kicsit megnehezíti a dolgunk, de a lényeg, hogy megértsük és érezzük is az alapvető különbséget.

1. Simple past vs pas continuous – mi a különbség a két igeidő között?

A folyamatos múltnál arról beszélünk, hogy adott pillanatban vagy időszakban éppen mit csináltam, vagy milyen esemény volt folyamatban.

In 2005 I was living in Paris. – 2005-ben épp Párizsban éltem.

She was talking on the phone. – Épp telefonált.

 

Az egyszerű múltnál viszont arról, hogy mi az, ami megtörtént; mi az, amit elvégeztünk, tehát lezárt, befejezett történésről beszélek.

In 2005 I moved to Paris. – 2005-ben Párizsba költöztem.

She called her mum. – Felhívta az anyukáját.

Hasonlítsuk össze a következő mondatokat, és figyeljük meg, hogy a magyar fordításban az egyszerű múltnál gyakran van igekötő!

She was eating a hamburger. – Éppen hamburgert evett.

VS

She ate a hamburger.  – Megevett egy hamburgert.

 

We were driving to the airport. – Épp a reptérre mentünk kocsival.

VS

We drove to the airport. – Kimentünk kocsival a reptérre.

 

She was finishing school. – Végzős volt.

VS

She finished school. – Befejezte a sulit.

 

Michael was losing his religion. – Michael folyamatosan vesztette el a hitét.

VS

Michael lost his religion. – Michael elvesztette a hitét.

****************************************************

Tehát használhatjuk a megértéshez a következő ökölszabályt:

I was doing it – épp csináltam vmit

I did it – megcsináltam vmit

*****************************************************

2. Múltbeli történetek – a folyamatos és az egyszerű múlt használata

Múltbeli történéseknél a főbb eseményeket, amelyek egymás után történtek meg, egyszerű múlttal fejezzük ki, hiszen befejezettnek tekintjük.

Kate sat down and picked up the phone. – Kate leült, és felvette a telefont.

Az események körülményeit, a leíró részeket viszont folyamatos múlttal fejezzük ki, hiszen ezek éppen történtek, folyamatban voltak.

The sun was shining and a gentle breeze was blowing. – Sütött a nap, és lágy szellő fújt.

Éppen ezért gyakori, hogy a két igeidőt egy mondatban használjuk.

I was walking my dog when I met Terry. – Épp a kutyámat sétáltattam, amikor találkoztam Terryvel.

Az első tagmondat a körülményt, a második pedig magát az eseményt fejezi ki.

Használhatunk két folyamatos igeidejű tagmondatot is egy mondatban, ha a két esemény párhuzamosan zajlott hosszabb ideig, ilyenkor a while – “amíg” kötőszót használjuk.

While mum was cooking dinner, the kids were doing their homework. – Amíg anya a vacsorát főzte, a gyerekek a házit csinálták.

Viszont ha a cselekmények egymás után történtek, egyszerű igeidejű tagmondatokat használunk.

When mum cooked dinner, the kids did their homework. – Amikor (Miután) anya megfőzte a vacsorát, a gyerekek megcsinálták a házit.

 

3. Mikor nem mindegy?

Nagyon sok esetben teljesen eltérő jelentése lehet a két igeidőnek. Ez félreértésre adhat okot, amikor történetet mesélünk, hisz a folyamatos igeidőnél még folyamatban van az esemény, az egyszerűnél pedig már megtörtént.

I was going home and I suddenly felt sick. – Épp mentem haza, és hirtelen rosszul lettem.

VS

I went home and I suddenly felt sick. – Hazamentem, és hirtelen rosszul lettem.

Most akkor otthon voltál, vagy még nem?! – Nem mindegy!

 

4. Mikor mindegy?

Ha viszont arról beszélünk, hogy mit csináltunk egy hosszabb idő alatt, például egész délután, akkor lehet mindkettőt használni.

I watched football all afternoon. 

I was watching football all afternoon. – Egész délután focit néztem.

 

Online gyakorló feladatok

Az alábbi linken interaktív tesztfeladatokkal tudod gyakorolni a két igeidő közti különbséget.

Angol igeidők magyar fejjel

Ha szeretnéd végre megérteni és gyakorolni is az angol igeidőket, nézd meg alábbi terméket!

További angol igeidős cikkek:

Angol igeidők összefoglaló táblázat

Egyszerű és folyamatos igeidők közti alapvető különbség

Going to vagy Will – jövő idők